Kotol na pelety

Čo je pozoruhodné: Pelety majú jednotnú veľkosť a dajú sa automaticky spaľovať. Nie je potrebné časté dokladanie dreva. Pretože v drevených peletách je akumulované približne len polovičné množstvo energie ako v oleji, je na ich skladovanie v dome potrebné veľa miesta. Pri prevádzkovaní je pritom potrebné dbať aj na to, že popol vznikajúci pri spaľovaní sa musí pravidelne odstraňovať. Vykurovanie peletami je optimálne riešenie, keď ide o to, aby sa vykurovalo drevom bez veľkej námahy. Pretože v protiklade s bežnými systémami na vykurovanie drevom, ako sú splyňovacie kotly na drevo, sa peletové kotly neprevádzkujú s kusovým drevom, ale s malými drevenými výliskami – peletami. Tie sa vyrábajú z nalámaného dreva alebo zo zvyškov drevospracujúceho priemyslu. Pelety preto patria medzi obzvlášť ekologické suroviny.

SÍDLO: Dolné Plachtince 9, 99124
IČO: 46764062
DIČ: 2023584574
IČ DPH: SK2023584574
E-mail: betobetak@gmail.com
Predajňa: 0905 789 013 / 0915 825 364
Montáž: 0915 825 364
Servis: 0915 825 364
Nákup sa dá realizovať aj cez: